بررسی معایب پیستون و راه کارهای آن

بررسی معایب پیستون و راهکار های آن یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شرایط کاری موتور و این که در آینده دچار مشکلی خواهد شد یانه وضعیت پیستون هاست. که این کار با باز کردن موتور انجام خواهد شد. پس از باز کردن موتور جهت ارزیابی چگونگی بروز اشکالات موتور و جلوگیری از بوجود آمدن دوباره این اشکالات وضعیت پیستون ها اطلاعات مفیدی را در اختیار مکانیک ها و تعمیرکارها قرار می دهد.

به وسیله بررسی پیستون های کار کرده و کهنه اطلاعات ارزشمندی از وضعیت کارکرد موتور کسب می شود. این اطلاعات به مکانیک ها برای تعمیر و نگهداری بهتر موتور کمک می کند. وقتی اشکالاتی در کار موتور بوجود می آید در اکثر مواقع پیستون ها هم از این آسیب بوجود آمده در امان نمی مانند و آسیب هایی خواهند دید. پس بررسی دقیق پیستون ها می تواند به کمک مکانیک ها بیاید تا منشاء اشکالات موجود در موتور و یا تنظیم نبودن موتور را تشخیص دهند در زیر تعدادی از اشکالات رایج مکانیکی را که برای موتر پیش می آید را بررسی می کنیم:

یاتاقان ثابت و متحرک اصلی فدرال
بررسی معایب پیستون و راه کارهای آن

  تاج پیستون قهوه ای شده

در صورتی که سوخت و ساز موتور وشمع به صورت صحیح انجام شود این سوخت و ساز روی شمع و پیستون اثر حرارتی می گذارد و رنگ این قطعات به صورت قهوه ای تیره در می آید. که نشانگر آن است که ترکیب سوخت و اکسیژن به صورت صحیح در محفظه ی احتراق وارد شده است.

لکه های داغی سیاه 

بر اثر گرم شدن بیش از اندازه تاج پیستون لکه هایی در قسمت زیرین پیستون ایجاد می گردد. این لکه ها ناشی از رسوب کربن و دوده ای که در اثر سوختن مخلوط روغن و سوخت به قسمت پایین پیستون می چسبند می باشد. این گرم شدن دو دلیل دارد:

۱-مخلوط سوخت و هوا خیلی رقیق است.

۲-در کار سیستم خنک کننده موتور اشکالی پدید آمده است.

ضایعات خاکستر 

اگر تاج پیستون به رنگ خاکستری درآید بدین معناست که موتور داغ کرده است. قسمتی از بدنه ی پیستون آن قدر داغ شده است که به پولک های نازک تبدیل شده است و در صورت استفاده طولانی مدت از این موتور لکه های داغ روی آن ایجاد می شود و باعث سوراخ شدن قسمتی که به سمت راه خروج دود قرار دارد می شود در نهایت موتور از کار می افتد. علت اصلی بروز این مشکل موارد زیر می باشد:

۱-غلظت سوخت وارد شده به موتور بیش از اندازه کم بوده است.(سوخت خیلی رقیق بوده است)

۲-انتخاب شمع های موتور ، از شمع های نوع خیلی گرم بوده است.

۳-آدوانس است یعنی سیستم جرقه ی موتور زودتر از زمانی که نیاز به جرقه زدن است عمل می کند.

۴-نسبت تراکم به تناسب اکتان در سوخت خیلی زیاد است.

۵- موتور مشکل گرم شدن دارد.

براده های خرد شده 

وارد شدن ذرات خاک وشن و نظایر آن به داخل موتور باعث آسیب دیدن تاج پیستون شده است. این آسیب باعث خردشدن قطعات ریز بین پیستون و سرسیلندر می شود حتی این آسیب ها ممکن است باعث شکسته شدن رینگ نیز شود که مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت که این حالت با گوش دادن به صدای موتور به راحتی قابل تشخیص است.

هنگام پیش آمدن این مشکل باید بتوان منبع ورود این براده ها و قطعات را به داخل موتور پیدا کرد و مارتل موتور را نیز باز کرده و آن را تمیز کرده تا پس از حل مشکل و تعمیر موتور ، دوباره مشکل ساز نشود.

در صورتی که بروز این مشکل از سمت یاتاقان سر بزرگ شاتون باشد باید بیرینگ های میل لنگ و بخش های نشت بندی کننده ی آن را نیز تعویض نمود.

پیستون اصلی جیپ آهو
بررسی معایب پیستون و راه کارهای آن

 تاج پیستون لب پر شده 

دلیل این مشکل نشت مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر می باشد. مایع خنک کننده به داخل محفظه ی احتراق وارد شده و باعث شکنندگی آلومینیوم و ترک خوردن آن می شود. در مواقع شدیدتر موجب خوردگی لبه ی سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر می شود. در صورتی که میزان مایع نشت شده کم باشد به صورت ایجاد لکه های سیاه کوچک روی واشر سرسیلندر می باشد.

تحت فشار قرار گرفتن آب رادیاتور و خروج با فشار آن از لوله ی سرریز رادیاتور نشانه ی قطعی وجود نشتی در واشر سرسیلندر می باشد. معمولاً برای رفع مشکل ناشی از نشتی تعویض واشر سرسیلندر کافی نیست و نیاز به تراش خوردن سطح زیر سرسیلندر و قسمت فوقانی سرسیلندر و روکش مجدد این قسمت ها می باشد.

تراش دادن واشر سرسیلندر باید با دقت فراوان انجام شود چون حتی کم شدن میزان اندکی از ضخامت آن باعث کاهش محفظه احتراق و افزایش نسبت تراکم موتور می شود و می تواند مشکلات بسیاری از جمله گرم شدن بیش از اندازه ی موتور را به دنبال داشته باشد.

مکانیک ها برای رفع این مشکل معمولاً از یک واشر اضافی در کنار سرسیلندر تراش خورده استفده می کنند. یعنی دو واشر را به صورت همزمان استفاده می کنند. البته سرسیلندری را که چندبار تراش خورده است بهتر است تعویض نمود. سرسیلندر را باید دقیقاً مورد بررسی قرار داد که تاب نداشته باشد و کاملاً صاف بوده و پیچ خوردگی و اعوجاج نداشته باشد.

شکسته شدن حاشیه پیستون 

علت شکسته شدن حاشیه ی پیستون این است که لقی بین پیستون و سرسیلندر زیاد است و صدای تلق تلقی از داخل سرسیلندر شنیده می شود ، این امر تنش ،ترک و سپس شکستگی سیلندر را همراه دارد.

شکسته شدن شاتون 

لقی بیش از اندازه شاتون و بغل یاتاقان سریزرگ شاتون باعث شکسته شدن شاتون می شود، وقتی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از اندازه شود انحراف شعاعی شاتون زیاد می شود و لرزش و پیچشی ایجاد می شود که باعث شکستن شاتون و ایجاد خسارت هنگفتی در موتور می شود. اگر به موقع متوجه این حالت نشده و ماشین خاموش نشود ممکن است باعث شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیازمند تعویض تمام مجموعه سیلندر و موتور شود. چون تعمیر سیلندر کاری پر هزینه و پر دردسر می باشد و به جز در موارد آسیب های جزئی توصیه نمی شود. بررسی و اندازه گیری یاتاقان سربزرگ شاتون در هر بار باز و بسته شدن موتور باعث تشخیص به هنگام و پیشگیری از این مشکل می شود.

گیر کردن پیستون در چهار گوشه

وقتی سرعت انبساط پیستون از سرعت انبساط سیلندر بیشتر است پیستون در داخل سیلندر گیر می کند که میزان لق بودن بین پیستون و سیلندر را کم کند. در سیلندرهایی که روی دهانه ی خروجی آن ها پل زپه شده است نیز ممکن است دچار انبساط بیش از اندازه در محل خروج دود شوند. علت این موضوع گرم شدن سریع و بیش از اندازه و داغ بودن بیش از اندازه نوع شمع ها یا تزریق سوخت رقیق است.

گرفتگی پیستون از چندین نقطه 

پیستون در چندین محل به شکل عمودی و از دور تا دورش دچار گرفتگی می شود و در داخل سیلندر گیر می کند. سیلندر چنین موتوری برای پستونش خیلی کوچک می شود. در هنگام روشن شدن موتور بر اثر انبساط حرارتی پیستون بدنه ی پیستون به دیواره ی داخلی سیلندر فشار وارد می کند و باعث می شود پیستون در داخل سیلندر گیر کند. اندازه شکاف واقعی بین پیستون و سیلندر در موتورهای مختلف متفاوت است جهت بدست آوردن بهترین مقدار لقی بین پیستون و سیلندر لازم است به دستورالعمل سازنده و دفترچه تعمیراتی موتور مراجعه شود.

گیر کردن پیستون از قسمت ورودی هوا 

این مشکل به دلیل فقدان روغن کاری پیستون به وجود می آید که درست انجام نشدن این روغن کاری به یکی از دلایل زیر است:

۱-کم بودن روغن موتور یا نبودن روغن موتور

۲-ورود آب به سیستم روغن کاری و از بین رفتن لایه روغن

۳-جدا شدن آب و روغن در مخزن سوخت(در موتورهای دو زمانه که روغن روان کاری آن ها را درون سوخت می ریزد)

فروشگاه لوازم یدکی موثق پور با سابقه ای بیش از 40 ساله در زمینه لوازام یدکی افتخار دارد. لوازم یدکی اصلی ماشین های خارجی مثل جیپ و شورلت را به دارندگان ماشین های خارجی قدیمی ارائه کند. برای اطلاع از قیمت و همچنین موجودی انبار لوازم یدکی مورد نظرتان شما می توانید با شماره های فروشگاه تماس بگیرید. و مشاوره رایگان در زمینه خرید لوازم یدکی دریافت کنید.

3 نظر برای «بررسی معایب پیستون و راه کارهای آن»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *